Nucu Oy:n takuuehdot

Nucu Oy:n 1.7.2022 voimassaolevat takuuehdot

Nucu Oy (Myöhemmin ”Nucu”) myöntää käyttäjälle takuun, jonka mukaan Nucun tuotteessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ilmene normaalissa Nucun antamien käyttöohjeiden mukaisessa käytössä takuun voimassaoloaikana materiaali- tai valmistusvirheitä. Ostajalla on soveltuvan kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet, ja tämä takuu ei rajoita näitä oikeuksia.

Nucun tuotteiden takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta Nucu Padille™ ja kiinteälle akulle, kuusi (6) kuukautta irrotettavalle akulle ja laturille sekä kuusi (6) kuukautta Comfort Topperile™ ja Crib Topperille™ tuotteen osto- tai aktivointipäivämäärästä lukien.

Takuu ei koske sellaisia tuotteita, jotka eivät ole Nucun valmistamia ja tällaisten lisäosien osalta noudatetaan kyseisen valmistajien antamia omia takuu- ja muita käyttöehtoja. Tämä rajoitus koskee myös tuotteita, jotka myydään tai tarjotaan yhdessä Nucun-laitteiden kanssa.

Tämä takuu ei kata:

a) kuluvia osia, kuten akkuja, suojapäällysteitä tai kankaita, paitsi jos vika johtuu materiaali- tai valmistusvirheestä

b) kosmeettisia vaurioita, kuten naarmuja, paitsi jos vika johtuu materiaali- tai valmistusvirheestä

c) muun valmistajan komponentin tai laitteen aiheuttamaa vikaa

d) onnettomuuden, väärinkäytön, virheellisen käytön, tulipalon, maanjäristyksen tai muun ulkoisen syyn aiheuttamia vahinkoja

e) vahinkoja, jotka aiheutuvat Nucu-tuotteen käytöstä muulla kuin käyttöoppaassa, teknisissä tiedoissa tai muissa julkaistuissa ohjeissa mainitulla tavalla

f) vahinkoja, jotka aiheutuvat muun kuin Nucun tai Nucun valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamasta huollosta

g) Nucu-tuotetta, jonka toimivuutta tai ominaisuuksia on muokattu ilman Nucun kirjallista lupaa

h) tavanomaisesta kulumisesta johtuvia vikoja

Takuuhuolto suoritetaan Nucun tai Nucun valtuuttaman huoltoliikkeen toimesta Suomessa, mikäli tuote havaitaan vialliseksi. Voit huollattaa laitteen Suomen sisällä ilman toimitus- tai käsittelykuluja. Takuuhuolto Suomen ulkopuolella voi sisältää mahdollisia ylimääräisiä toimitus- tai käsittelykuluja. Nucu -tuotteesi tai sen tilalle annettu korvaava tuote toimitetaan sinulle takuuhuollon jälkeen sellaisena, että se vastaa alkuperäistä tuotetta. Nucu saattaa ennen takuuhuollon aloittamista edellyttää, että toimitat ostotositetiedot, vastaat kysymyksiin, joilla mahdollisia ongelmia yritetään tunnistaa, ja noudatat Nucun ohjeita takuuhuollon suorittamiseksi (esimerkiksi Nucu-tuotteen pakkaus- ja toimitusohjeet).

Nucu tarjoaa takuuhuoltoa jollakin seuraavista tavoista:

(a) Huolto postitse: Nucu lähettää sinulle ohjeet Nucu-tuotteen oikeaoppiseen pakkaamiseen ja lähettämiseen, jotta voit toimittaa tuotteen Nuculle korjattavaksi. Kun huolto on tehty, Nucu palauttaa tuotteen sinulle. Nucu maksaa tuotteen toimituksen molempiin suuntiin suomen sisällä, kunhan noudatat saamiasi pakkaus- ja toimitusohjeita.

(b) Huolto, jossa Nucu ei edellytä korvatun tuotteen tai lisävarusteen palauttamista: Nucu lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen tai lisävarusteen ja tarvittaessa sen asennusohjeet sekä mahdolliset korvatun tuotteen, osan tai lisävarusteen hävittämistä koskevat vaatimukset.

Takuuta koskeva virheilmoitus tulee tehdä asiakkaan puolelta Nuculle mahdollisimman nopeasti, kun asiakas on havainnut virheen ja yksilöity ilmoitus tehdään kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@nucu.fi

Jos esität Nuculle tuotteen takuuaikana vaatimuksen tämän takuun mukaisesti, Nucu voi oman valintansa mukaisesti:

(i) korjata Nucu-tuotteen uusilla tai aiemmin käytetyillä aidoilla Nucu-osilla, jotka on testattu ja jotka ovat läpäisseet Nucun toiminnalliset vaatimukset,

(ii) korvata Nucu-tuotteen samanmallisella korvaavalla tuotteella, joka on uusi tai valmistettu uusista tai aiemmin käytetyistä aidoista Nucu-osista ja joka on testattu ja joka on läpäissyt Nucun toiminnalliset vaatimukset, tai

(iii) hyvittää sinulle Nucu-tuotteen ostohinnan, jos tuote jää Nucun haltuun.

Selvyyden vuoksi todetaan, että takuuasiat voivat vaatia pidempää tarkistusprosessia, ja Nuculla on oikeus ottaa laite tarkistukseen, joka voi viedä pidemmän aikaa kuin tuotteiden perushuolto.

Korjattu tuote tai viallisen tuotteen tai osan tilalle annettu tuote tai osa katsotaan viattomaksi. Tuotteen ostajaa tai hänen valtuutettuaan ("kuluttaja") ei veloiteta (osat, työ tms.) viallisen osan korjauksesta tai vaihdosta takuuajan aikana. Kaikista vaihdetuista laitteista, osista tai varusteista tulee Nucun omaisuutta.

Korvaavalle tai korjatulle Nucu-tuotteelle myönnetään alkuperäisen Nucu-tuotteen jäljellä olevan takuuajan mukainen takuuaika.

Nucun rajoitettu takuu ei sisällä mitään muita takuita, ehtoja tai määräyksiä kuin näissä takuuehdoissa mainitut sekä takuuehtojen alussa mainittujen kuluttajansuojalakien sinulle suomat oikeudet. Joissain maissa ei sallita rajoituksia sille, kuinka kauan tällaiset takuut, ehdot tai oletetut takuut voivat olla voimassa, joten yllä mainittu rajoitus ei välttämättä koske kaikkia käyttäjiä.

Vastuuvapauslauseke:

Nucu ei missään tapauksessa ole vastuussa

• mistään vahingoista, jotka aiheutuvat muusta kuin näiden takuuehtojen rikkomisestamme;

• mistään menetyksistä tai vahingoista, joiden ei tuotteen ostohetkellä ole voitu kohtuullisesti katsoa olevan ennakoitavissa oleva seuraus siitä, että Nucu olisi rikkonut näitä takuuehtoja; tai

• mistään liiketoimintaan tai muuhun toimintaan liittyvistä tappioista tai menetyksistä, menetetyistä tuloista tai voitoista, tietojen menetyksistä tai mahdollisuuksien menetyksistä.

Nämä takuuehdot eivät koske (i) kuolemantapauksiin tai henkilövahinkoihin liittyviä vaateita, (ii) petoksiin tai törkeään huolimattomuuteen liittyviä vaateita, (iii) vilpillisiä vaateita tai (iv) mitään muita vastuita, joita ei voida lain mukaan sulkea pois tai rajoittaa.

Kenelläkään Nucun edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän takuuseen.

Jos mikä tahansa tämän takuun ehto katsotaan lain vastaiseksi tai lain mukaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän takuun ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden takuuehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Tätä takuuta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta käyttäjän Nucu-tuote on ostettu.