Tietosuojakäytäntö

NUCU TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty: 13/6/2022
1. TIETOSUOJASELOSTE
Nucu Oy (“Nucu” tai “me”) kehittää hyvinvointiratkaisuja.
Nucu suhtautuu tietosuojaan vakavasti ja vastuullisesti. Me keräämme ja käsittelemme henkilökohtaisia tietoja asiakkuuksien hallintaan sekä Nucu:n verkkosivujen kävijäanalyyseihin.
Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on tarjota asiakkaillemme (“Asiakas” tai “sinä”) ja verkkosivustomme vierailijoille avoimesti tietoa Nucu:n tietosuojakäytänteistä. Tämä tietosuojaseloste pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä henkilötietoja keräämme, kun vierailet Nucubaby.com -sivustolla tai muuten olet yhteydessä meihin
• Miksi me keräämme henkilötietoja
• Kuinka käytämme henkilötietoja
• Evästeiden käyttö Nucubaby.com -sivustolla
• Sinun lailliset oikeudet

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Viimeisimmän päivityspäivämäärän näet tämän sivun yläreunassa olevasta “Päivitetty” kohdasta.
2. YHTEYSTIEDOT
Nucu Oy
Y-tunnus: 2785473-5
Osoite: Hoitajanrinne 1, 90220, Oulu
Sähköposti: support@nucubaby.com
Verkkosivut: https://nucubaby.com
Yhteyshenkilö: Juha Hannula, juha.hannula@nucubaby.com
3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?
Tiedot, joita keräämme, voidaan jakaa kahteen ryhmään: Asiakastietoihin ja analytiikkaan. Analytiikkaa kerätään automaattisesti vieraillessasi Nucubaby.com sivustolla.
Vaikka emme yleensä käytä analytiikkatietoja yksilöiden tunnistamiseen, joskus henkilö voidaan tunnistaa niistä joko yksin tai yhdistettynä asiakastietoihin. Tällaisissa tilanteissa analytiikkatietoja pidetään myös henkilötietoina sovellettavien lakien mukaan.
Nucu voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:
• Nimi ja yhteystiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Mahdollinen viestintä Nucu:n ja asiakkaan välillä
• Laskutustiedot
• Mahdolliset hyvitys- ja reklamaatiotiedot
• Toimitusosoite ja tiedot (jos eroavat yhteystiedoista)
• Asiakkaan ostotiedot (palvelu ja hinta)

Analytiikkatiedot sisältävät esimerkiksi seuraavia:
• IP osoite
• Laitteen tyyppi
• Käyttöjärjestelmä
• Vierailun ajankohta
• Selaimen tyyppi ja versio
• Kieliasetukset
4. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastiedot vastaanotetaan ensisijaisesti suoraan asiakkaalta mm. palvelun hankinnan, tukipyynnön, valituksen tai muun suoran yhteydenoton yhteydessä. Yritysten välisissä kontakteissa voimme saada tietoja suoraan työnantajalta.
Analytiikkatietoja kerätään automaattisesti, kun vierailet Nucubaby.com -sivustolla.
5. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelyn tarkoitus

Palvelun tuottaminen ja ylläpito
Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme toimittaa ja ylläpitää asiakkaamme tilaamaa palvelua.

Asiakassuhteen ylläpito ja viestintä
Asiakassuhteen ylläpito ja viestintä asiakkaan kanssa. Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme, voimme käyttää annettuja henkilötietoja esimerkiksi ongelman ratkaisuun tai vastaamaan kysymyksiin.

Analytiikka ja palvelun kehittäminen
Voimme käsitellä Nucubaby.com sivuston käyttöä koskevia tietoja palvelumme laadun parantamiseksi. Tämä tarkoittaa analytiikkatietojen hyödyntämistä. Kun mahdollista, teemme tämän yhdistelmätiedoilla, joista yksilöä ei voida tunnistaa.

Markkinointi
Suostumuksella voimme lähettää sinulle markkinointimateriaaleja, kuten tarjouksia ja mainoksia ja uutiskirjeitä. Emme lähetä markkinointiviestintää sähköpostitse ilman asianmukaista lupaa.

Käytämme Klaviyo-nimistä sähköpostimarkkinointisovellusta, jonka avulla viestimme asiakkaillemme tuotteistamme ja palveluistamme.

Käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai sopimuksen luomiseen asiakkaan kanssa. Käsittelemme myös tietoja lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi.
Lisäksi käsittelemme henkilötietoja pyrkiessämme ylläpitämään ja kehittämään liiketoimintaamme. Voimme myös käsitellä tietoja vastatessamme asiakkaiden vaatimuksiin esimerkiksi tuotevastuutapauksissa.
6. EVÄSTEET JA ANALYTIIKKA
Käytämme useita eri tekniikoita keräämään ja tallentamaan analytiikkaa Nucubaby.com sivuston käytöstä, mukaan lukien kolmansien osapuolten evästeitä.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on lähetetty ja tallennettu laitteellesi, jotta voimme tunnistaa verkkosivustojemme kävijät ja helpottaa sivuston käyttöä sekä luoda yhteenvetoja vierailijoistamme. Tämä auttaa meitä parantamaan palveluamme ja palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Käytämme evästeitä räätälöimään sivustoamme. Voit asettaa verkkoselaimesi estämääm evästeiden käytön tai ilmoittamaan, kun evästeitä lähetetään.
Huomioithan, että jotkus sivustomme osat eivät välttämättä toimi, jos evästeiden käyttö estetään.
Verkkoanalytiikkapalvelut
Käytämme Google Analytics -palveluita saadaksemme tietoja ja raportteja Nucubaby.com -sivuston kävijöistä. Tietojen avulla pystymme parantamaan palveluitamme. Lisätietoa käyttämiemme analytiikkapalveluiden tietosuojakäytänteistä löydät heidän omilta verkkosivuilta.

7. TIETOJEN SIIRTO EU TAI ETA ALUEEN ULKOPUOLELLE
Nucu säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueella. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:N ulkopuolelle.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS
Emme jaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa organisaation ulkopuolelle muutakuin seuraavissa tilanteissa:
Oikeudellisista syistä
Voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa Nucu organisaation ulkopuolelle, jos meillä on hyvä syy uskoa sen olevan kohtuudella tarpeen: (i) täyttääksemme sovellettavat lait, säädökset ja/tai oikeuden määräykset; (ii) havaitaksemme, estääksemme tai muuten puuttuaksemme petoksiin, turvallisuusriskeihin tai teknisiin ongelmiin; ja/tai (iii) Nucu:n ja sen asiakkaiden etujen suojaamiseksi lainmukaisesti. Jos mahdollista, ilmoitamme asiakkaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetuille palveluntarjoajillemme
Me voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluita meille (mukaan lukien tietojen tallennus, myynti, markkinointi ja asiakastuki).

Muista oikeutetuista syistä
Jos Nucu on mukana yritysten yhdistymisessä, hankinnassa tai myynnissä voimme siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille. Varmistamme kuitenkin tietojen luottamuksellisen ja turvallisen käsittelyn jatkuvuuden. Ilmoitamme kaikille asiankuuluville asiakkaille mahdollisimman pian, kun henkilötietoja siirretään tai he joutuvat toisen tietosuojakäytänteen piiriin.

Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella
Voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa Nucun organisaation ulkopuolelle muista syistä kuin aiemmin mainituista, kun meillä on asiakkaan nimenomainen suostumus siihen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä suostumus kaikkina aikoina.
9. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT JA KRITEERIT
Nucu ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on laillisesti sallittua ja välttämätöntä yllä mainituissa tarkoituksissa. Varastointikausi riippuu tietojen luonteesta ja käsittelytavoitteista. Enimmäisaika voi siis vaihdella käyttötarkoituksen mukaan
Säilytysajat määräytyvät sopimusten, suostumusten ja lakisääteisten säilytysaikojen mukaan.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen support@nucubaby.com ja saada tiedot sinua koskevista henkilötiedoista, joita olemme keränneet ja käsittelemme.

Peruuttaa suostumus
Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen vaikuttaa Nucubaby.com sivuston käyttöön. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen ennen sen peruuttamista.

Oikaista tietoja
Sinulla on oikeus vaatia puuttellisten tietojen täydentämistä sekä epätarkkojen tai virheellisten tietoje korjaamista. Voit ottaa yhteyttä osoitteeseen support@nucubaby.com ja me oikaisemme / korjaamme henkilötietosi.

Poistaa tiedot
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot järjestelmistämme. Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole perusteltua ja oikeutettua syytä olla poistamatta tietoja. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen support@nucubaby.com ja me pyyhimme henkilötietosi mahdollisuuksien mukaan.

Vastustaa tietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos näitä tietoja käsitellään muuhun tarkoitukseen kuin palvelun tuottamiseen, palvelun ylläpitoon, asiakassuhteen ylläpitoon, asiakasviestintään tai Nucubaby.com sivuston analytiikkaan. Jos meillä ei ole perusteltua syytä jatkaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä, lopetamme niiden käsittelyn.

Rajoittaa tietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin, kun tietojen poistaminen, oikaisu- tai käsittelyn vastustamispyyntö ovat vireillä ja / tai kun meillä ei ole perusteltua syytä käsitellä tietojasi. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiin käyttää palveluitamme.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja halutessasi siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien käyttäminen
Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä meille pyyntö kirjeitse tai sähköpostilla. Viestin tulee sisältää seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voimme pyytää lisätietoja asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, liiallisia tai ilmeisen perusteettomia. Osoitteemme ja sähköpostiosoite löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta kohdasta 2: Yhteystiedot.

11. SUORAMARKKINOINTI
Huolimatta etukäteen suoramarkkinointitarkoituksiin myönnetystä suostumuksesta sinulla on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen support@nucubaby.com.
12. TIETOJEN TURVALLINEN SÄILYTYS
Me pidämme huolen, että tietosi ovat turvassa. Me käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojauskeinoja keräämämme ja käsittelemämme henkilötietojen suojaamiseksi. Suojauskeinoja voivat olla esimerkiksi tietojen kryptaaminen, pseudonymisointi ja pääsyvalvonta (fyysinen sekä digitaalinen). Turvallisuustoimenpiteemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukaista tietoturvatasoa. Testaamme säännöllisesti järjestelmämme tietoturvahaavoittuvuuksien varalta.
Jos turvallisuustoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti vaikuttaa yksityisyyteesi sitä heikentävästi, ilmoitamme asiasta sinulle ja tarvittaville viranomaisille sovellettavien tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
13. VALITUKSEN TEKEMINEN
Jos henkilötietojesi käsitteleminen on ristiriidassa sovellettavien tietosuojalakien kanssa, ota yhteyttä osoitteeseen support@nucubaby.com. Valitus voidaan tehdä myös tietosuojavaltuutetulle.