Hoppa till innehållet
NucuNucu
  Nucu - Nordisk tradition möter digital innovation barnvården

  Nucu - Nordisk tradition möter digital innovation barnvården

  Det finska baby-tech Nucu är redo att introducera sin multisensoriska barnvårdsplattform på den globala marknaden år 2024.

  Multisensorisk stimulering är en naturlig (och viktig) del av ditt barns utveckling och tillväxt. Lyckligtvis engagerar vi oss naturligt i multisensorisk stimulering utan ens att vi inser det!

  Exempel på multisensorisk stimulering inkluderar:

  • Sjunga vaggvisor
  • Amning och måltid
  • Stillsamt gungande och vaggande
  • Känguruvård (hud-mot-hud-kontakt)

  I den här artikeln kommer vi att lära oss vad multisensorisk stimulering är och hur den stödjer din spädbarns tidiga utveckling.

  Definitionen av multisensorisk stimulering

  Multisensorisk stimulering är att simultant aktivera mer än ett sinne. De aktiverade sinnena kan vara, till exempel:

  • Seendet (visuell)
  • Ljud (auditorisk)
  • Beröring (taktil)
  • Smak (gustatorisk)
  • Lukt (olfaktorisk)

  Andra sinnen innefattar:

  • Rörelse (balanssinne)
  • Känslan av position och rörelse av våra kroppsdelar (proprioception)
  • Temperatur (thermoception)

  Trots sina vetenskapliga namn upplever vi alla multisensorisk stimulering varje dag. Spädbarn upplever multisensorisk stimulering naturligt när de interagerar med världen omkring dem.

  Exempelvis, när bebisen hör sin mors röst, kan den vrida huvudet mot ljudet och titta på henne. De kan också räcka ut handen och röra på hennes ansikte, och känna ytan på hennes hud, och lukta på hennes unika doft. På detta sätt upplever barnet multisensorisk stimulering som hjälper dem att bygga neurala förbindelser och lära sig om sin omgivning.

  Vad lär sig spädbarn genom multisensorisk stimulering?

  Multisensorisk stimulering är ett sätt för spädbarn att lära sig om sin miljö. De inlärda färdigheterna inkluderar:

  Sociala och känslomässiga: Även i ung ålder lär sig spädbarn om sociala interaktioner och känslor. Att ge multisensoriska upplevelser med ansikte mot ansikte-interaktioner, beröring och tal kan hjälpa spädbarn att utveckla en känsla av trygghet och anknytning till sina vårdgivare.

  Självmedvetenhet: Genom att uppleva olika typer av rörelser och sensationer lär sig spädbarn om sina kroppar och utvecklar kroppsmedvetenhet. Detta hjälper dem att förstå hur deras kropp rör sig och hur de kan kontrollera sina rörelser.

  Orsak och verkan: När ett spädbarn skakar en skallra och hör ljudet den gör, lär de sig att deras handlingar kan ha en direkt effekt på världen omkring dem. Denna typ av inlärning är avgörande för att utveckla kognitiva och motoriska färdigheter.

  Nyfikenhet och inlärning: Genom multisensoriska upplevelser lär sig spädbarn att utforska sin miljö och upptäcka nya sensationer. Denna utforskning hjälper dem att utveckla en känsla av nyfikenhet och en vilja att lära sig.

  Hur påverkar multisensorisk stimulering spädbarn?

  Fördelarna med multisensorisk stimulering är särskilt tydliga hos för tidigt födda spädbarn. Inom miljön på neonatalavdelningen (NICU) får dessa barn inte samma multisensoriska upplevelser som de som terminföds efter fullgången graviditet.

  Effekterna av multisensorisk stimulering på prematura spädbarn inkluderar:

  • Ökad viktuppgång
  • Bättre neuromotorisk utveckling
  • Bättre kvalitet på vårdgivar-barninteraktioner

  Vid användandet av Nucu multisensoriska bebisunderlaget

  Utformad för att lugna spädbarn och främja lugn och fridfull sömn är Nucu multisensoriska baby-underlag en specialiserad sov-underlag som ger en rad sensoriska upplevelser för att hjälpa dig trösta dina små.

  Nucu Pad kombinerar ljud och beröring på känslolandskap, det vill säga säkra multisensoriska upplevelser. Nucu-underlaget har testats i Uleåborg Universitetssjukhusets neonatalavdelning och har använts för att hjälpa fullgångna spädbarn genom det finska mödravårdssystemet.

  Kan multisensorisk stimulering vara farlig?

  Multisensorisk stimulering är en naturlig del av din babys tillväxt och utveckling. Även om det inte är i sig farligt bör föräldrar och vårdgivare vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när de ger multisensoriska upplevelser åt sina bebisar.

  Det mest viktiga är att komma ihåg att vara i fas med din bebis. Lägg märke till din babys signaler och justera de sensoriska upplevelserna därefter. När du spelar musik eller andra ljud, håll volymen tillräckligt låg. Använd leksaker som är åldersanpassade och undvik små eller lösa föremål.

  Exempel på multisensorisk stimulering

  När du väl lärt dig om multisensorisk stimulering börjar du märka att den finns överallt omkring oss. Alla de små handlingarna av omsorg är perfekta exempel på det!

  Multisensorisk stimulering är...

  Här är några fler ideér för små stunder av gemensamhet med ditt barn.

  Sånger och berättelser som multisensorisk stimulering

  Vi är instinktivt förprogrammerade att uppskatta berättelser. Prova att sjunga en mjuk vaggvisa eller berätta en lugnande historia samtidigt som du varsamt rör vid din bebis rygg. Denna kombination av auditiv och taktil stimulering kan skapa en kraftfull sensorisk upplevelse som kan hjälpa till att lugna och trösta bebisen.

  Känguruvård

  Känguruvård, även känt som hud-mot-hud-kontakt, är ett utmärkt sätt att ge multisensorisk stimulans för spädbarn. Det innebär att hålla barnet direkt mot din bara hud, vilket ger både taktil och luktsinlig stimulering.

  Forskning har visat att känguruvård kan ha många fördelar både för barnet och föräldern, inklusive att minska stress, reglera kroppstemperaturen och främja anknytning.

  Visuell stimulering med lek, bilder och leksaker

  Visuell stimulering kan också vara en viktig del av multisensoriska upplevelser för spädbarn. Det kan inkludera att titta på bilder eller böcker, leka med leksaker som har klara färger eller kontrasterande mönster, eller helt enkelt titta på världen omkring dem. Att erbjuda en variation av visuell stimulering kan hjälpa spädbarn att utveckla sina visuella färdigheter och främja hjärnans utveckling.

  Gå ut i naturen

  Den naturliga världen är full av färger, ljud, strukturer och ljuvliga överraskningar.

  Känn vinden, lyssna på fåglarna och fördjupa dig i de enkla nöjena med naturen tillsammans med ditt barn.

  Fortsätt att bygga på den multisensoriska stimuleringen

  Oavsett om det är genom att sjunga sånger, delta i sensorisk lek eller utöva känguruvård finns det många sätt att skapa en rik och stimulerande miljö för din lilla bebis.

  Du gör redan ett fantastiskt arbete!

  Vagn 0

  Din varukorg är för närvarande tom.

  Börja shoppa